Dynamometri

Tehomittaukset ja säätötyöt suoritetaan huippuluokan kalustolla. Laitteisto koostuu Dyno Dynamics 450DS AWD -tehodynamometristä, joka edustaa alansa ehdotonta kärkeä. Sillä voidaan mitata ja säätää etu-, taka- sekä nelivetoiset ajoneuvot.

Tehonmittaus ja säätö

Mittaus perustuu pyörrevirtajarrulla aikaansaatavaan kuormitukseen ja näin syntyvän voiman mittaukseen. Mittaustapahtuma on erittäin tarkka, ja laitteisto on täysin digitaalisesti ohjattu.

Säätötyössä voidaan kuormaa säätämällä hakea ongelma-alueet auton käytöksessä. Kuorman säätö on nopeaa ja tarkkaa. Tällainen toiminto ei ole mahdollista esim. inertiatyyppisissä dynamometreissä.

Mittauslaitteiston rajat

  • Jatkuvaa kuormitusta voidaan nostaa aina 450 kW:iin/akseli.
  • Tehomittauksessa maksimikapasiteetti on 900 kW/akseli.
  • Huippunopeus 250 km/h

Tiedonkeruu

Laitteistossa on myös monipuolinen tiedonkeruu. Samanaikaisesti tehomittauksen kanssa saadaan mitattua myös esimerkiksi ahtopaine ja seossuhde

Lisäksi voidaan mitata lämpötiloja K-tyypin termoelementtiantureilla. Jos autossa on OBD-toiminto, voidaan tätä kautta samalla lukea useita moottoriohjauksen parametrejä.

Vertailukelpoiset tulokset

Dyno Dynamicsin kehittämässä ns. shootout-moodissa saadaan vertailukelpoiset tulokset mihin tahansa muuhun Dyno Dynamicsin dynamometriin verrattuna. Tässä moodissa kaikki mittaukseen vaikuttavat parametrit on lukittu, eikä käyttäjällä ole mahdollisuutta manipuloida tuloksia. Tästä syystä asiakas voi olla varma, että saadut lukemat ovat todellisia eikä niitä ole "peukaloitu" vain asiakkaan miellyttämiseksi.